דף הבית >> על החברה >  תקני איכות

תקני איכות

  הצהרת מדיניות האיכות

הנהלת מור פירות השרון מחויבת לקיומה של מערכת ניהול איכות ולשיפורה המתמיד של מערכת זו. ההנהלה מקצה את מירב המשאבים להפעלתה  ותחזוקתה של מערכת האיכות ופועלת להתאמת שירותיה ומוצריה לדרישות וציפיות לקוחותיה.   

הנהלת מור פירות השרון מחויבת לעמידה בדרישות תקני ,EUREPGAP Nature's choice ו - BRC בתחומי ניהול הגידול ובית האריזה ובעקרונות התקן 2000:ISO-9001 בתחום ניהול האיכות. תהליך מניעת חדירת גורמי סיכון לתוצרת ייעשה על בסיס עקרונות  HACCP לניהול ומניעת סיכונים.
הנהלת מור פירות השרון מחויבת להנחות את מגדליה לשימוש מינימלי בחומרים כימיים בתהליכי הגידול והטיפול בתוצרת לרבות חומרי הדברה, חומרי חיטוי, דשנים וחומרים אחרים.
הנהלת מור פירות השרון מחויבת להנחות את מגדליה לשמירת משאבי הטבע והסביבה בתהליך הגידול לרבות בכל הנוגע לשמירת החי והצומח בסביבתם, מניעת זיהום קרקע, מי תהום, מקורות מים, זיהום אויר ומפגעים סביבתיים אחרים.

הנהלת חברת מור פירות השרון מחויבת לטיפוח עובדיה ולשמירה על בריאותם ורווחתם בהתאם לחוקי מדינת ישראל בתחום העסקת עובדים ודרישות תקני  EUREPGAP  ו -  Natur's Choice  תוך הקפדה על תנאי העסקה הוגנים, תנאי מגורים, אמצעי מיגון ובטיחות וכיו"ב.

הנהלת מור פירות השרון מחויבת לספק ללקוחותיה תוצרת ברמת איכות ובטיחות גבוהים תוך הקפדה על מניעת חדירת גורמי סיכון לתוצרת בתהליכי הגידול, הקטיף, המיון , האריזה, האחסון והשינוע.