דף הבית >> הדרכה ומו"פ

הדרכה ומו"פ

  הדרכה
במור פירות השרון מתקיים מערך תמיכה במגדלים הכולל מערך הדרכה ע"י אנשי החברה ומדריכים הפועלים בשיתוף פעולה עם אנשי החברה. במסגרת ההדרכה מתקיימות פעילויות של ימי שדה, כנסי מגדלים ופעילות של הדרכה צמודה המתבצעת עם המגדלים במטעים שלהם.

  מו"פ
בשיתוף עם המגדלים הפועלים בבית האריזה מתקיימים ניסויי שדה ומחקרים שונים. החברה מקיימת מערך של מחקר ופיתוח שמטרתו לשפר ולמצוא מענה לבעיות שונות בתחום הגידול, האריזה והקרור של האפרסמון. המחקרים והניסויים השונים נעשים בשת"פ עם מוסדות המחקר המובילים בארץ כגון: מכון וולקני ........ הניסויים במטעי החברה ובמטעי המגדלים הפועלים במסגרת בית האריזה.